ערכי רשת אמית

ערכי רשת אמית הן מיצוי ומצויינות, זהות ערכים ותורת חיים וחיבורים בחברה הישראלית.
הערכים שלנו הם אלו שמובילים את שלל מוסודותינו ברחבי הארץ

https://amit.org.il/wp-content/uploads/2020/10/connection-inside-Green-1-1.png

מיצוי ומצויינות

המיצוי מעמיד את האדם אל מול הפוטנציאל האישי שלו ואל מול כישוריו וכישרונותיו הייחודיים ואילו המצוינות היא ההתחייבות לפעול בצורה הטובה ביותר האפשרית, בהתמסרות ובהתמדה; היא השאיפה המתמדת להשיג יותר מהממוצע והמוכנות להוביל תהליכים משמעותיים.
אנו ברשת אמית שואפים לטפל את אישיותם הייחודית, את יצירתיותם ואת כישרונותיהם השונים, למיצוי מלוא יכולותיהם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות.
https://amit.org.il/wp-content/uploads/2020/10/gogya_3_yazamut.png

זהות וערכים

רשת אמית מאמינה שכל קהילה יכולה וצריכה להגדיר לעצמה את זהותה ואת הערכים המנחים אותה שלאורם תפעל בתהליך ההתחדשות הפדגוגי חינוכי, וכל תלמיד ותלמידה צומחים כבני אדם שמבררים את זהותם האמונית, הערכית והאישית וכך בונים את אישיותם

https://amit.org.il/wp-content/uploads/2021/02/career_1.png

חיבורים בחברה הישראלית

עשרות אלפי התלמידים מכל גווניה של החברה הישראלית, הפוקדים בכל יום את 106 מוסדות החינוך שלנו הפזורים ברחבי הארץ, הם ההוכחה שניתן לקיים בפועל שותפות, שיח וזיקה בין מגוון חלקי החברה הישראלית. 
https://amit.org.il/wp-content/uploads/2020/11/gogya_7.png

תורת חיים כלב הפועם

אמית

ממלכתי דתי

מצפן אמית קובע שתורת חיים היא נשמת אפה של הרשת ומוסדותיה: החינוך; עבודת ה’ ותפילה אליו; אהבה ויראת ה’; אהבת התורה ולימודה בעומק, ברצינות ובמסירות; קיום מצוותיו ולהליכה בדרכיו.

קרא עוד >>
אמית

ממלכתי

אנו דוגלים בשילוב בין הציר הלימודי לבין הציר הערכי, ובחיזוק הקשר בין רכישת ידע רחב ומעמיק בתחומי הדעת לבין חינוך לערכים. בכל אחד מתחומי הדעת גלומים ערכים המזמנים שיח ערכי העשוי לסייע בגיבוש זהות אישית.

קרא עוד >>
אמית

מרכזים לחינוך טכנולוגי

אמית

מכינות קדם-צבאיות טכנולוגיות

אמית

כפרי נוער ופנימיות

אמית

יסודי

כתבות שיעניינו אותךערכי רשת אמית

כל הכתבות