ערכי רשת אמית

ערכי רשת אמית הן מיצוי ומצויינות, זהות ערכים ותורת חיים וחיבורים בחברה הישראלית.
הערכים שלנו הם אלו שמובילים את שלל מוסודותינו ברחבי הארץ

אמית

ממלכתי דתי

מצפן אמית קובע שתורת חיים היא נשמת אפה של הרשת ומוסדותיה: החינוך; עבודת ה’ ותפילה אליו; אהבה ויראת ה’; אהבת התורה ולימודה בעומק, ברצינות ובמסירות; קיום מצוותיו ולהליכה בדרכיו.

אמית

ממלכתי

אנו דוגלים בשילוב בין הציר הלימודי לבין הציר הערכי, ובחיזוק הקשר בין רכישת ידע רחב ומעמיק בתחומי הדעת לבין חינוך לערכים. בכל אחד מתחומי הדעת גלומים ערכים המזמנים שיח ערכי העשוי לסייע בגיבוש זהות אישית.

אמית

מרכזים לחינוך טכנולוגי

אמית

מכינות קדם-צבאיות טכנולוגיות

אמית

כפרי נוער ופנימיות

אמית

יסודי

חיבורים בחברה הישראלית

עשרות אלפי התלמידים מכל גווניה של החברה הישראלית, הפוקדים בכל יום את 106 מוסדות החינוך שלנו הפזורים ברחבי הארץ, הם ההוכחה שניתן לקיים בפועל שותפות, שיח וזיקה בין מגוון חלקי החברה הישראלית.