קהילות חינוכיות לומדות ממלכתי דתי

במסגרת החינוך הממלכתית-דתית פועלת רשת אמית לקדם את ערכי התורה והעבודה ברוח הציונות הדתית ולטפח את מרכזיותה של התורה כתורת חיים, בד בבד עם הצעידה הנחושה אל עבר חינוך המותאם לצרכים ולדרישות של המאה ה-21.

הרשת פועלת לפיתוח ולהעצמה של תחום הקודש ולהפיכתו ללב הפועם של העשייה החינוכית בקרב תלמידיה ומחנכיה.
תורת ה’ צריכה וראויה להיות תורת חיים – תורה המחוברת אל החיים, חיה בתוכם ורלוונטית ללומדיה בכל היבט של חייהם.

מוסדות חינוך