קהילות חינוכיות לומדות – ממלכתי

אמית מאמצת במלואן את מטרות החינוך כפי שנוסחו בחוק החינוך הממלכתי (כפי שנקבע בשנת תשי״ג-1953 ובתיקונים לחוק משנת תש”ס-2000), ופועלת לאור הסעיפים בחוק הנוגעים לפיתוחה של זהות מגובשת על פי תפיסת חיים ערכית:

  • לחנך תלמידים שיהיו אוהבי אדם, אוהבי עמם ואוהבי ארצם, אזרחים נאמנים למדינת ישראל המכבדים את הוריהם ואת משפחתם, את מורשתם, את זהותם התרבותית ואת לשונם.
  • לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית והטלת ספק, מחשבה עצמאית ויוזמה.
  • להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה והתומכת בו.
  • ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל; ללמד את התנ”ך ואת תרבות ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית; להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה, ולחנך לכבדם.

הרשת פועלת להטמעת ערכים אלו בכל בתי החינוך שלה מהזרם הממלכתי, תוך הכרה בייחודיותה של כל קהילה חינוכית לומדת.