מורים יקרים,

עקרונות הלמידההגוגיה של רשת אמית מזמינה אתכם – להצטרף לקהילות עמיתים רשתיות שמציעות מרחב היוועצות דיסציפלינרי ושיתוף בפרקטיקות הוראה חדשניות-גוגיות.
לקחת  חלק בלמידה והתפתחות באמצעות פיתוח משותף של מתודות למידה חדשניות המבוססות על עקרונות תפיסת הלמידה של רשת אמית” למידה מחוברת, פעילה ואיכותית, וכן על תחומי ההתחדשות של רשת אמית: יזמות ואקוסיסטם,

סהר סיגאוי                אלעד בר-שלום          ד”ר דבורי אברמוביץ          זהבה טמיר
ראש תחום                ראש תחום                  ראש תחום                         ראש תחום
מצוינות פדגוגית      תורת- חיים                קהילות המורים                מיניות בריאה

מורים יקרים,

עקרונות הלמידה
הגוגיה של רשת אמית מזמינה אתכם – להצטרף לקהילות עמיתים רשתיות שמציעות מרחב היוועצות דיסציפלינרי ושיתוף בפרקטיקות הוראה חדשניות-גוגיות.
לקחת  חלק בלמידה והתפתחות באמצעות פיתוח משותף של מתודות למידה חדשניות המבוססות על עקרונות תפיסת הלמידה של רשת אמית” למידה מחוברת, פעילה ואיכותית, וכן על תחומי ההתחדשות של רשת אמית: יזמות ואקוסיסטם,

סהר סיגאוי ראש תחום  מצוינות פדגוגית 
אלעד בר-שלום
ראש תחום תורת- חיים   
ד”ר דבורי אברמוביץ
ראש תחום קהילות המורים
זהבה טמיר ראש תחום מיניות בריאה