קהילות חינוכיות לומדות – מכינות קדם צבאיות וטכנולוגיות

המכינות הקדם צבאיות והטכנולוגיות הן מסגרות ייחודיות המיועדות לצעירים בוגרי בתי ספר תיכוניים המשלבים למודי י”ג י”ד יחד עם מעטפת הכוללת תכנים של מכינה קדם צבאית.
המכינות קולטות בוגרי בתי ספר מקיפים ומרכזי נוער מכל הארץ.
הבוגרים משתלבים במקצועות טכנולוגיים מבוקשים בצה”ל.