תורת חיים >

התפתחות וצמיחה אישית לכל תלמיד בתורת חיים

פיתחנו מודל מרתק המבוסס על עולם האימון היהודי שמחבר את התפיסה היהודית הרואה באדם מקדש שלם, ומכוונת לעבודת מידות ושיפור מתמיד של האדם וקשריו עם הזולת.
המודל שלנו מתואם עם תוכנית הצמיחה האישית הרשתית וכולל תורות נפש יהודיות יחד עם כלים מעולמות הטיפול והקווצ’ינג.
תוכנית זו מאפשרת פיתוח חוסן אישי – רגשי -רוחני כחלק מהתפתחות והתקדמות בקודש.
אנו מאמינים בחוסן אישי הנשען על חיבור לנשמתו של התלמיד.

תלמיד הפועל מתוך הכרה אישית בכוחותיו הרוחניים ורכש כלים להביאם לעולם המעשה יכול לממש את הפוטנציאל הנשמתי שבתוכו.
השנה הכשרנו עשרות מורים שעברו בעצמם תהליך אימון יהודי אישי המאפשר להם להעביר הלאה את התהליך בעבודה עם תלמידיהם.
מודל ההתפתחות האישית מאפשר ליצור שיח מעמיק בין מורה לתלמיד ונותן לתלמיד כישורי חיים רגשיים ורוחניים היונקים מתורתנו.
באופן זה התלמיד חש שהתוכן התורני נותן מענה לצרכיו העמוקים ביותר, לדילמות המעסיקות אותו ולחלומותיו גם יחד ולא נשאר במסגרת שיעורי הקודש.