מה זה אומר?

ההתחדשות הפדגוגית, ובעיקר המעבר ללמידה עצמאית יותר של תלמידים במרחבי למידה אלטרנטיביים, מעלה בבתי החינוך צרכים חדשים. גם שינוי תפקיד המורה ממרצה המעביר ידע למנחה המלווה תהליכי למידה, מזמנת שיח מסוג חדש בין מורים לתלמידים. הבחירה להכניס לבית החינוך תוכניות של ליווי חונכותי, עשויה לנבוע ממקורות שונים:

 • ההבנה שמרכיב הקשר האישי בין מורה לתלמיד/ה הוא דומיננטי ביצירת חוויית מסוגלות.
 • השאיפה להגיע לכך שלכל ילד יש מבוגר משמעותי בבית הספר שהוא מרגיש קרוב אליו.
 • ההכרה בכך שלמחנך קשה לייצר שיח מסוג זה עם מספר רב של תלמידים, ולכן צריך לגייס עוד אנשים למשימה ולייחד לה זמן מוגדר במערכת השעות.
 • הרצון לייצר מרחב לפיתוח יכולות שיח, שיתוף, הקשבה ואמפתיה.
 • המודעות הגוברת בעולם החינוך להיבטים פסיכו-פדגוגיים והשפעתם על הלמידה.

בתי חינוך שונים פיתחו תוכניות חניכה מגוונות בהתאם למטרות של כל קח”ל ולאור התוצאות הרצויות להם. בין אם התוכנית מוגדרת כתוכנית אימון, חונכות או מנטורינג, היא יכולה לבוא לידי ביטוי במספר דרכים:

 • מעגלי שיח בקבוצות קטנות
 • שיח/אימון אישי 1:1
 • אימון קבוצתי

המשותף לכל הדרכים הללו, הוא שהתהליך מובנה במערכת השעות הבית-ספרית ומתקיים בסדירות קבועה. שיחות אישיות התקיימו מאז ומתמיד בין מורים לתלמידים וגם מעגלי שיח מתקיימים בהזדמנויות שונות. תוכנית חניכה היא משהו אחר – היא דורשת מבית החינוך הכנה והכשרה מתאימה, ומשנה את הרכב משרת המורה ואת ההתבוננות על ניהול הזמן של התלמידים המשתתפים בתוכנית. כמו כן, המורים נדרשים לליווי מקצועי רציף כדי לסגל לעצמם כישורי הנחיה ויכולות שיח שונות מאלו שהורגלו להן בעבר, שיאפשרו להם ללוות את תלמידיהם בתהליך.

מורים/מנהלים באמי”ת? מיישמים בביה”ס שלכם תוכנית חניכה/מנטורינג/אימון? ספרו לנו כאן

מה לקחת בחשבון לפני שמתחילים?
 • הכשרה ראשונית למנטורים/חונכים לפני היציאה לדרך, לדיוק המטרות ודרכי הפעולה.
 • טיפ: שקלו את האפשרות לכלול גם מורים מקצועיים בצוות המנטורים.
 • ליווי מקצועי רציף למנטורים לאורך השנה, לתמיכה ושיקוף.
 • זמן למנטורים להיוועצות, לפיתוח והכנה, לשיתוף בקשיים ובהצלחות, וללמידה משותפת כצוות.
 • מי השותפים לבניית התוכנית? טיפ: כדאי שבצוות התכנון תשולב גם רכזת מערכת.
 • חשיבה על הרכב משרת המורים החונכים: כמה שעות הוראה? כמה שעות חניכה? כמה שעות הכנה ופיתוח?
 • באילו סדירויות נרצה להציע את תוכנית החונכות? מעגלי שיח לפתיחת/לסיום כל יום? אימון קבוצתי פעם/פעמיים בשבוע? שיחה אישית פעם בשבוע/שבועיים למשך שעה/חצי שעה?
 • מהי המטרה העיקרית שלנו בליווי החונכותי?
  • שיפור הישגים לימודיים.
  • הכנה להשתלבות בעולם התעסוקה.
  • טיפוח קשרים אישיים מיטביים בין מורים לתלמידים.
  • הפחתת אלימות ויצירת אקלים בית ספרי מכבד.
  • ליווי התלמיד/ה לבחירה באופני למידה ובתכנים מותאמים אישית (פרסונליזציה).
  • סיוע לתלמיד/ה בבניית תוכנית צמיחה אישית לימודית השמה דגש על מכלול החיים מבחינה רגשית, חברתית ולימודית.

כל אחת מהמטרות הללו עשויה להוביל לבחירת שביל חונכותי אחר…

מהם היתרונות?
 • המחנכים מרגישים שיש להם סיוע בעבודה החינוכית.
 • מורים מקצועיים לוקחים חלק בעשייה החינוכית ולא רק בהוראה של תחום הידע שלהם.
 • התלמידים לומדים להקשיב לחבריהם ולנהל שיח אישי רגשי.
 • קשר קרוב בין מורה/מנחה לתלמיד/ה מהווה פלטפורמה ללמידה ולעשייה משותפת.
 • הילדים מודעים יותר לכוחות ולחוזקות שלהם, ולומדים לפתח תמונת עתיד רצויה.
 • המורים מתפתחים מקצועית ומאמצים פרקטיקות הנחיה יעילות.
 • התלמידים מרגישים ש”רואים אותם”.
 • ההורים מרגישים שרואים את הילד/ה שלהם.
 • אקלים בית-ספרי של שיח, אמון הדדי ושיתוף.

איפה זה עובד?