אמי”ת בר אילן נתניה

תוצאות

מה הצורך? לשם מה יצאנו לדרך הזו?
 • רצון ליצור שיפור בשיח המתנהל בבית החינוך
תוצאה רצויה: מה נראה?
 • התלמיד ידע להקשיב לאחר, לשתף משלו.
 • ירידה בכמות מקרי האלימות (מילולית ופיזית).
 • שיח כן ופתוח בין התלמידים לבין עצמם ובינם לבין הצוות.

תהליכים

מי הלומדים?
 • כיתות ז-ח, כ-80 תלמידים בכל שכבה
מי המלמדים?
 • מנטור לכל 10 תלמידים: מובילי בתים, יועץ, מורים מקצועיים, מחנכים
מה הסיפור שלנו? מה בעצם עושים?
 • שיח בוקר במעגל. עוסקים במיומנויות שיח, הקשבה, קבלת החלטות, העצמה
סדירויות: מתי? כמה? איפה?
 • שיח קבוצתי, 4 פעמים בשבוע בשיעור הראשון

תשתיות

משאבים: מה נדרש לשם כך?
 • שעות שבועיות במערכת למעגלי שיח.
 • שעתיים שבועיות ישיבת מנטורים בה עוסקים בבניית התכנים, ובמשוב והערכה לתכנים שהועברו.
 • שכר שני מנחים (אחד לשכבה ז ואחד לשכבה ח), לליווי בניית התכנים.
צרו קשר: יש עם מי לדבר!
 • מנהל חט”ב הרב אבישי מזרחי
 • שמעון גרשוני shimonamitb@gmail.com