אמי"ת איתן, מעלה אדומים בנים

תוצאות

מה הצורך? לשם מה יצאנו לדרך הזו?
 • ליווי התלמידים בהתמודדויות שמזמנת הלמידה במרחב
תוצאה רצויה: מה נראה?
 • התקדמות בהתארגנות ובהתנהלות בעבודת התלמידים במרחב
 • שיפור בתחושות השייכות והביטחון במרחב
 • ירידה בבעיות המשמעת ועלייה בתפקוד הלמידה
 • מציאת התאמות למידה אישיות לכל תלמיד
 • שיפור בציונים

.

תהליכים

מי הלומדים?
 • כל שכבה ט: 2 כיתות, 60 תלמידים
מי המלמדים?
 • המורים המלמדים במרחב, מכל המקצועות
מה הסיפור שלנו? מה בעצם עושים?
 • שכבה ט' לומדת את כל המקצועות במרחב באשכולות
 • אחת לשבוע יש שיעור בו המורים מנהלים שיח מובנה על ההתמודדויות במרחב תוך דגש על המקצוע שלהם
 • כל תלמיד מקבל מפגש כזה עם כל המורים שלו אחת לחודש
 • החלוקה היא כ-10 תלמידים למורה
סדירויות: מתי? כמה? איפה?
 • אחת לשבוע, כל שבוע עם מורים אחרים מתוך המרחב, בסבב קבוע של 4 שבועות

תשתיות

משאבים: מה נדרש לשם כך?
 • מפגש למידה בהכנה שלפני תחילת השנה
 • מפגש שבועי בן חצי שעה המוקדש לנושא, במסגרת מפגש הכנה פדגוגית
 • מנחה מקצועי לביסוס הידע והסדירויות
 • מתן מענה למורים שחווים את הדברים שהתלמידים עוברים בעצמם, כדי שיוכלו להיות מובילים בתהליך
צרו קשר: יש עם מי לדבר!
 • רכז מו"פ, עמיחי יומטוביאן  amsyomt@gmail.com