ישיבת אמי”ת אלירז

תוצאות

מה הצורך? לשם מה יצאנו לדרך הזו?
 • יצירת קשר אישי בין מורה לתלמיד והכנסת המורים המקצועיים לתהליך הלמידה החדשנית.
 • יצירת אקלים נעים לעבודה ופיתוח פלטפורמה נכונה לעבודת צוות בתהליכי הלמידה ובפיתוח מיומנויות המאה ה-21.
תוצאה רצויה: מה נראה?
 • קשר אישי וקרוב בין מורה/מנחה לתלמיד, שיהווה פלטפורמה ללמידה ולעשייה משותפת.
 • עלייה במוטיבציה הלימודית ושיפור בהישגים.

תהליכים

מי הלומדים?
 • תלמידי כל השכבות, ז-יב
מי המלמדים?
 • מחנכים, רוב המורים המקצועיים
מה הסיפור שלנו? מה בעצם עושים?

טיפוח קשרים אישיים כדי ליצור אקלים מיטבי ולאפשר למידה במרחב תוך התפתחות אישית וקבוצתית.

 • שיח מחנכים-תלמידים: שיח סביב נושאים אקטואליים, עניינים כיתתיים, מעגל השנה ועוד.
 • שיח מחנך-תלמיד: עיסוק בעולמו של הילד מהיבטים לימודיים, חברתיים ואישיים (לא “שיחת מסדרון”).
 • שיח מנחים מקצועיים-תלמידים: בסגירת יחידה כרפלקציה על החומר ועל תהליך הלמידה של הקבוצה הקבועה והפרט לפי הצורך. לפעמים השיח הוא קבוצתי ולפעמים אישי.
 • שיח מנחה מקצועי-תלמיד: שיח לסיכום רבעון. מתקיים בין מנחה לתלמיד סביב הלמידה במרחב, וסביב קוד “כבוד האדם, החוכמה והמקום”. קביעת יעדים אישיים להמשך.
סדירויות: מתי? כמה? איפה?
 • פתח”ש וסכמ”ש: מתקיים בפתיחת וסגירת השבוע ברמת הכיתה (כ-25 תלמידים).
 • שיח מחנך/מנחה מקצועי ותלמיד: לפי הצורך, ובסיכום רבעון.
 • שיח מנחה מקצועי וקבוצה: בסיכום יחידה בערך אחת לחודש.

תשתיות

משאבים: מה נדרש לשם כך?
 • כוח אדם, פניות, הכשרה, יכולות אישיות
 • מדי פעם הדרכה של יועצות
 • שעות נוספות להקטנת המעגלים
 • הכשרת הצוות במעבר ממורה למנחה
צרו קשר: יש עם מי לדבר!
 • רכז מו”פ, ארז שרון  erez1599@gmail.com