מדרשת אמי"ת קמה ירוחם

תוצאות

מה הצורך? לשם מה יצאנו לדרך הזו?
 • יחס אישי לכל תלמידה וחיזוק הקשר מורה/תלמידה.
 • הגברת מעורבות המורות המקצועיות בחיי היומיום של בית החינוך בעזרת מודל חניכה: חינוכאיות.
תוצאה רצויה: מה נראה?
 • תלמידות מרגישות ש"רואים אותן".
 • מורות מקצועיות מעידות על תחושת שייכות גבוהה לבית החינוך.

תהליכים

מי הלומדים?
 • כל התלמידות
מי המלמדים?
 • כל המחנכות ומרבית המורות המקצועיות
מה הסיפור שלנו? מה בעצם עושים?
 • העשייה נחלקת לשלושה בתים דו-גילאיים: כיתות ז-ח (גיבוש), כיתות ט-י (בחירה וחיבור), כיתות יא-יב (בגרות).
 • לכל בית דו-גילאי יש רכזת בית ומלווה רגשית. הצוות החינוכי מוביל את הבתים ביחס של 10:1.
 • לכל שכבת גיל יש צוות חינוך הכולל מחנכת וצוות חינוכאיות – מורות מתוך הצוות המקצועי, אשר מעוניינות להעמיק את הקשר האישי עם התלמידות מעבר להוראה המקצועית.
סדירויות: מתי? כמה? איפה?
 • פותחים שבוע במעגל בתחילת יום הלימודים ביום ראשון (היום מתחיל ב-10:45, כשלפני כן צוות המורות נפגש ללמידה משותפת ב"חדר מורים לומד").
 • חינוכאית לכל 10-8 תלמידות.
 • שיחות אישיות במסגרת שעות פרטניות.
 • החינוכאיות שותפות גם לפעילויות חברתיות מחוץ לבית החינוך (טיולים, סיורים).
 • שעת מחנכת לאיסוף השבוע ולסיכומו בשיח עם הכיתה.

תשתיות

משאבים: מה נדרש לשם כך?
 • שעתיים וחצי לפתיחת השבוע ב"חדר מורים לומד".
 • הכשרה לחינוכאיות לניהול שיח, הנחיית קבוצות.
 • גיוס המורות המקצועיות למשימה.
 • מקום פיזי למפגש אינטימי של כל חינוכאית עם מעגל התלמידות שלה.
צרו קשר: יש עם מי לדבר!
 • רכזת מו"פ, טל ברמן פריש  bermanit@gmail.com