Warning: Use of undefined constant WPEX_THEME_VERSION - assumed 'WPEX_THEME_VERSION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/amitorg/public_html/wp-content/themes/jupiter-child/functions.php on line 23

אולפנת אמי”ת שילה

תוצאות

מה הצורך? לשם מה יצאנו לדרך הזו?
 • החלום לראות כל תלמידה ולאפשר לה תוכנית אישית ותהליך פרטני של התקדמות, בשילוב שיח קבוצתי ואינטימי שיוצר חבורה מגדלת.
תוצאה רצויה: מה נראה?
 • התוכנית תעבוד בשני מעגלים: מעגל קבוצתי ותוכנית אישית. כל אנשי הצוות יוכשרו כדי לקחת חלק בתוכנית.
 • השפה הנרכשת בסדנת דרך הלב הקבוצתית, תשמש את הבנות בכל המרחב הבית ספרי.

תהליכים

מי הלומדים?
 • כל התלמידות מונחות: 4 כיתות, 90 תלמידות.
מי המלמדים?
 • מחנכות + יועצת, מנהלת
מה הסיפור שלנו? מה בעצם עושים?
 • ישנו שיעור קבוע במערכת במסגרתו כל כיתה מחולקת ל-3 קבוצות המונחות על ידי יועצת, מנהלת ומחנכת, במטרה ליצור שפה רגשית בית-ספרית לקידום כל תלמידה ותלמידה. פעם בכמה זמן מוצגים התכנים עליהם עובדים בשיעור.
סדירויות: מתי? כמה? איפה?
 • שיעור בשבוע
 • כ-10 תלמידות בקבוצה

תשתיות

משאבים: מה נדרש לשם כך?
 • שעות לפיצול הכיתות
 • הכשרת כל הצוות
 • הנחיה, הכנת חומרים למפגשים
צרו קשר: יש עם מי לדבר!
 • רכזת מו”פ, יפית תירם yafitiramit@gmail.com