למידה מבוססת פרוייקטים

למידה מבוססת פרוייקטים היא שיטת הוראה ממורכזת תלמיד המבוססת על למידה אקטיבית, שמשלבת בין עשייה לחקירה ולרכישת ידע. השיטה של למידה מבוססת פרוייקטים מתבססת על רעיונותיו של ויליאם קילפאטריק שפרסם […]

למידה מבוססת פרוייקטים היא שיטת הוראה ממורכזת תלמיד המבוססת על למידה אקטיבית, שמשלבת בין עשייה לחקירה ולרכישת ידע.

למידה מבוססת פרוייקטים, אמית , רשת אמית

השיטה של למידה מבוססת פרוייקטים מתבססת על רעיונותיו של ויליאם קילפאטריק שפרסם בשנת 1918 את הספר “שיטת הפרויקטים” על בסיס רעיונותיו של ג’ון דיואי.

למעשה השיטה היא כך שהמורה שמנחה ממשיך לפקח על מה שנעשה בכיתה תוך יצירת אווירה של אחריות משותפת. שאלות המורה והנושאים המועלים על ידו נועדו לכוון את התלמידים לחומרים מבוססי תוכן.

באמצעות זאת, על ידי הצבת מטרות זמניות, מתן משוב וביצוע הערכה שוטפת המנחה הרי שזה מבטיח שהתלמידים נשארים ממוקדים ומבינים לעומק את המושגים הנחקרים. בסיום הפרויקט המנחה מעריך את התוצר הסופי ואת הלמידה שהוא משקף.

יש למעשה כמה שלבים במהלך למידה מבוססת פרוייקטים 

  • הראשון: בחירת נושא מתוך תוכנית הלימודים הנדרשת. הנושא יהיה רלוונטי לתלמידים מבחינת זה שהוא יהיה קשור לעולמם ולבני גילם ושהוא מעסיק את הקהילה למשל בית ספר השכונה או העיר או שהוא מהווה אתגר מהעולם החיצוני למשל תעשייה, חברה, אקטואליה וכו’
  • השני: התלמידים יוזמים תהליך של חקר שיטתי שמתמקד בשאלה או בבעיה מורכבת לקראת תוצר משמעותי.
  • השלישי: איסוף חומרים ומקורות מידע ותכנון לוח הזמנים.
  • הרביעי:  הכנת תוצרים ברמה גבוהה תוך רכישת כישורים של המאה ה-21: כמו למשל עבודת צוות, סיעור מוחות, תקשורת, הצגה לפני קהל ועוד.

הצגה תוצרי למידה: הצגת התוצר הסופי של הפרויקט. זה בעצם מאפשר לתלמיד להציג לפני הקהל את הידע שרכש ואת הדרך הלימודית שהוא עבר. למעשה ניתן לומר שבתהליך הלמידה החוויתי הזה, התלמידים .מתמודדים עם משימות אינטלקטואליות שכוללות קריאה, חקר, כתיבה והצגה בפני קהל של תכנים שמהווים חלק בלתי נפרד מתוכניות הלימודים