מכללה קדם צבאית טכנולוגית אמית ירושלים
המכללה להנדסאים אמית ירושלים
על תיכוני
כתובת
רח' קוסטריקה 15, ת.ד. 26107 ירושלים 96107
טלפון
פקס
02-6435606