המכללה להנדסאים
אמית ירושלים

 מציעה מסלול יחודי המשלב לימודים

טכנולוגיים מתקדמים, תעודת הנדסאי

יוקרתית ומסלול הכנה לצה”ל

המכללה להנדסאים

אמית ירושלים

 מציעה מסלול יחודי המשלב לימודים

טכנולוגיים מתקדמים, תעודת הנדסאי

יוקרתית ומסלול הכנה לצה”ל

שירות משמעותי לצד שילוב בתעשייה

מסלולים מבוקשים בשוק העבודה

שירות משמעותי

לצד שילוב בתעשייה

מסלולים מבוקשים

בשוק העבודה

צוות המכללה

צוות המכללה

אליסף חסין
מנהל המכללה
elyasaffamit@gmail.com
050-8844682

משה גוטסמן
מנהל הקמפוס מרכז טכנולוגי אמית ירושלים
moshegrm@gmail.com
052-429-5105

יגאל בנקין
רכז פדגוגי
Ygal32@gmail.com
052-9208349

ד”ר אילנה ברקוביץ
דיקנית סטודנטים
kalevilana@gmail.com
054-4382634

תומר דהרי
רכז מגמת תקשוב
tomerdh@gmail.com
054-6335404

דוד ברוק
רכז מגמת חשמל
davidbrook91@gmail.com
054-4776588

איתן בר כוכבא
מורה לתקשוב ואלקטרוניקה
eitanbarkochva@gmail.com
052-8894358

משה בנימיני
מורה לחשמל
bin770m@gmail.com
052-5802770

גבריאל פיינשטיין
מורה לחשמל
gavriel.feinstein@gmial.com
054-3022062

ליאור ממו
חייל מלווה

אודליה לוי
מזכירה
chagita@amit.org.il
02-6418402     שלוחה 2

אליסף חסין
מנהל המכללה
elyasaffamit@gmail.com
050-8844682

משה גוטסמן
מנהל הקמפוס מרכז טכנולוגי אמית ירושלים
moshegrm@gmail.com
052-429-5105

יגאל בנקין
רכז פדגוגי
Ygal32@gmail.com
052-9208349

ד”ר אילנה ברקוביץ
דיקנית סטודנטים
kalevilana@gmail.com
054-4382634

תומר דהרי
רכז מגמת תקשוב
tomerdh@gmail.com
054-6335404

דוד ברוק
רכז מגמת חשמל
davidbrook91@gmail.com
054-4776588

איתן בר כוכבא
מורה לתקשוב ואלקטרוניקה
eitanbarkochva@gmail.com
052-8894358

משה בנימיני
מורה לחשמל
bin770m@gmail.com
052-5802770

גבריאל פיינשטיין
מורה לחשמל
gavriel.feinstein@gmial.com
054-3022062

ליאור ממו
חייל מלווה

אודליה לוי
מזכירה
chagita@amit.org.il
02-6418402
שלוחה 2