מדרשת תורת חיים ז-ט בנות 

הרעיון הגדול: הרחבת אפשרויות הבחירה ללימודי הקודש לתלמידות חטיבות הביניים מטרת על- הרחבת אפשרויות הלמידה למורות ותלמידות שצומחות יחד במרחבי תורת חיים  תנאי השתלבות מתחייב: מעקב אחר נוכחות  [...]