מועדים היברידיים תשפ”ד

השכלה כללית, ימי שני ורביעי ב17:00
מחצית א’
כ”ה באלול תשפ”ג 11.9.2023- י”ג בטבת תשפ”ד 25.12.2023 | סיום הזנת תעודות – 1.1.2024 – כ’ בטבת תשפ”ד
מחצית ב’
כ’ בטבת תשפ”ד 1.1.2024 – כ”ו אדר א’ תשפ”ד 6.3.2024 | סיום הזנת תעודות – 1.6.2024 – כ”ד באייר תשפ”ד

מדעים רשתי, ימי ראשון, שלישי וחמישי ב17:00
מחצית א’
כ”ד באלול תשפ”ג 10.9.2023- י”ג בשבט תשפ”ד 23.1.2024 | סיום הזנת תעודות – 1.1.2024 – כ’ בטבת תשפ”ד
מחצית ב’
כ”ה בשבט תשפ”ד 4.2.2024 – כ”ט באייר תשפ”ד 6.6.2024 | סיום הזנת תעודות – 1.6.2024 – כ”ד באייר תשפ”ד

מגמות
ממיר בגרות לשון
חינוך תעבורתי
מחצית א -|
סיום הזנת תעודות – 1.1.2024 – כ’ בטבת תשפ”ד


מחצית ב -|
סיום הזנת תעודות – 1.6.2024 – כ”ד באייר תשפ”ד

נחשון/ מודיעין בנות
עברית ומדעים חטיבה (נחשון)
אקדמיית שפות (מודיעין בנות)

מחצית א’
12.9.2023- כ”ה באלול תשפ”ג – 16.1.2024- ו’ שבט תשפ”ד | סיום הזנת תעודות – 1.1.2024 – כ’ בטבת תשפ”ד 
מחצית ב’
26.1.2024 – ט”ז בשבט תשפ”ד – 18.6.2024 – י”ב בסיון תשפ”ד | סיום הזנת תעודות – 1.6.2024 – כ”ד באייר תשפ”ד

להבה
מדעים
מחצית א’
29.10.2023- י”ד חשון תשפ”ד – 21.1.2024- י”א שבט תשפ”ד | סיום הזנת תעודות – 1.1.2024 – כ’ בטבת תשפ”ד 
מחצית ב’

נתיבות דרור
מחצית א’
20.10.2023- ה’ בחשון תשפ”ד – 19.1.2024- ט’ בשבט תשפ”ד | סיום הזנת תעודות – 1.1.2024 – כ’ בטבת תשפ”ד 
מחצית ב’
2.2.2024 – כ”ג בשבט תשפ”ד – 14.6.2024 – ח’ בסיון תשפ”ד | סיום הזנת תעודות – 1.6.2024 – כ”ד באייר תשפ”ד

בר אילן גוש דן
א.ד.ע
מחצית א’
סיום מחצית – 19.1.2024- ט’ בשבט תשפ”ד | סיום הזנת תעודות – 1.1.2024 – כ’ בטבת תשפ”ד 
מחצית ב’
סיום מחצית – 12.4.2024 – ד’ בניסן תשפ”ד | סיום הזנת תעודות – 30.4.2024 – כ”ג בניסן תשפ”ד

רון ארד
מדעים
מחצית א’
סיום הזנת תעודות – 7.1.2024 – כ”ו בטבת תשפ”ד | סיום מחצית א’ 23.1.24
מחצית ב’
סיום הזנת תעודות – 1.6.2024 – כ”ד באייר תשפ”ד | סיום מחצית ב’ 9.6.24

רון ארד
חטיבה
סבב א’
3.9.2023  י”ז באלול תשפ”ג – 2.12.2024 – י”ט בכסלו תשפ”ד| סיום הזנת תעודות – 17.1.2024 – ז’ בטבת תשפ”ד 
סבב ב’
17.12.2024  ה’ בטבת תשפ”ד – 18.2.2024 – ט’ באדר א’ תשפ”ד| סיום הזנת תעודות – 29.2.2024 – כ’ באדר א’ תשפ”ד
סבב ג’
25.2.2024  ט”ו באאדר א’ תשפ”ד – 9.6.2024 – ג’ בסיון תשפ”ד| סיום הזנת תעודות – 1.6.2024 – כ”ד  באייר תשפ”ד 

בר אילן פתח תקוה
מחצית א’
סיום מחצית – 4.2.2024- כ”ה בשבט תשפ”ד | סיום הזנת תעודות – 1.1.2024 – כ’ בטבת תשפ”ד 
מחצית ב’
סיום מחצית – 6.6.2024 – כ”ט באייר תשפ”ד | סיום הזנת תעודות – 1.6.2024 – כ”ד באייר תשפ”ד

להבה
מדעים
מחצית א’
סיום מחצית – 21.1.2024- י”א בשבט תשפ”ד | סיום הזנת תעודות – 1.1.2024 – כ’ בטבת תשפ”ד 
מחצית ב’

המר
מחצית א’
5.11.2023  כ”א בחשוון תשפ”ד – 15.2.2024 כ”ב בשבט תשפ”ד | סיום הזנת תעודות – 1.2.2024 – כ’ בטבת תשפ”ד 
מחצית ב’
20.2.2024 י”א  בשבט תשפ”ד – 6.6.2024 – כ”ט באייר תשפ”ד | סיום הזנת תעודות – 1.6.2024 – כ”ד באייר תשפ”ד

אוריה באר שבע
מדעים
מחצית א’
סיום מחצית – 23.1.2024 י”ג בשבט תשפ”ד | סיום הזנת תעודות – 15.1.2024 – ה’ בשבט תשפ”ד 
מחצית ב’
28.2.2024 י”ט  באדר א’ תשפ”ד – 9.6.2024 – ג’ בסיון תשפ”ד | סיום הזנת תעודות – 1.6.2024 – כ”ד באייר תשפ”ד

קרית מלאכי
מדעים
מחצית א’
סיום הזנת תעודות – 1.1.2024 – ט”ז בשבט תשפ”ד 
מחצית ב’
26.1.2024 י”ט  באדר א’ תשפ”ד – 9.6.2024 – ג’ בסיון תשפ”ד | סיום הזנת תעודות – 1.6.2024 – כ”ד באייר תשפ”ד

אולפנת שחר – אור עקיבא

מחצית א’
סיום מחצית –בשבוע שמתחיל בתאריך 10.2.2024 – א’ באדר א’ לפי יום הלימוד