מועדים היברידיים תשפ”ד

השכלה כללית, ימי שני ורביעי ב17:00
מחצית א’
כ”ה באלול תשפ”ג 11.9.2023- י”ג בטבת תשפ”ד 25.12.2023
מחצית ב’
כ’ בטבת תשפ”ד 1.1.2024 – כ”ו אדר א’ תשפ”ד 6.3.2024

יחידה מדעית, ימי ראשון, שלישי וחמישי ב17:00
מחצית א’
כ”ד באלול תשפ”ג 10.9.2023- י”ג בשבט תשפ”ד 23.1.2024
מחצית ב’
כ”ה בשבט תשפ”ד 4.2.2024 – כ”ט באייר תשפ”ד 6.6.2024
סיור לימודי
י”ג באייר תשפ”ד 21.5.2024

חינוך תעבורתי

שנתי
כ”ד באלול תשפ”ג 10.9.2023- כ”ט בסיוון תשפ”ד 6.6.2024
מגמות כיתה י’, ימי ראשון או רביעי ב17:00
סמסטר א’
י”ז באלול תשפ”ג 3.9.2023- כ”ג בכסלו תשפ”ד 6.12.2023
סמסטר ב’
ה’ בטבת תשפ”ד 17.12.2023 – כ”ו אדר א’ תשפ”ד 6.3.2024
סמסטר ג’
ר”ח אדר ב’ תשפ”ד 10.3.2024 – כ”ד בסיון תשפ”ד 30.6.2024

*פירוט מפגשי פנים אל פנים מגמות כאן
שנתי
י”ז באלול תשפ”ג 3.9.2023- יד בסיוון תשפד 20.6.2024
*פירוט מפגשי פנים אל פנים מגמות כאן

מגמות כיתה י”ב,
שנתי
י”ז באלול תשפ”ג 3.9.2023- יד בסיוון תשפד 20.6.2024
*פירוט מפגשי פנים אל פנים מגמות כאן

ממיר בגרות לשון, ימי שני או חמישי ב17:00
שנתי
י”ז באלול תשפ”ג 3.9.2023- כ”ט בסיוון תשפ”ד 6.6.2024

אקדמיית שפות
שנתי (8 חודשים)
span style=”font-size: 14pt;”>י”ז באלול תשפ”ג 3.9.2023- ד’ בניסן תשפ”ד 12.4.2024

אקדמיית אומנויות
שנתי (8 חודשים)
י”ז באלול תשפ”ג 3.9.2023- ד’ בניסן תשפ”ד 12.4.2024

מצוינות STEM, רביעי ב14:30 או שישי ב10:30
שנתי (8 חודשים)
י”ז באלול תשפ”ג 3.9.2023- ד’ בניסן תשפ”ד 12.4.2024

סיירת חידון תנ”ך
שנתי
י”ז באלול תשפ”ג 3.9.2023- כ”ד בסיון תשפ”ד 30.6.2024

אמונה באהבה- מדרשת תורת חיים
מחצית א’
כ”ד באלול תשפ”ג 10.9.2023- י”ג בשבט תשפ”ד 23.1.2024
מחצית ב’
כ”ה בשבט תשפ”ד 4.2.2024 – כ”ט באייר תשפ”ד 6.6.2024

מדעים בחטיבת הביניים
מחצית א’
כ”ד באלול תשפ”ג 10.9.2023- י”ג בשבט תשפ”ד 23.1.2024
מחצית ב’
כ”ה בשבט תשפ”ד 4.2.2024 – כ”ט באייר תשפ”ד 6.6.2024
סיור לימודי