קורסי בחירה

מטרת על: הרחבת הבחירה לתלמידים – דפרנציאליות ופרסונאליזציה  דגם למידה מגוון רחב של קורסים סינכרונים וא- סינכרוניים  תנאי השתלבות מתחייב: מעקב אחר נוכחות  באחריות [...]

מצוינות

מטרת על מתן מענה לתלמידים מצוינים בתחומי המדעים והרוח דגם למידה סנכרוני וא-סנכרוני תנאי השתלבות מתחייב: מעקב אחר נוכחות  באחריות הקח”ל  על פי דיווח משוב שוטף של המורים [...]

 5 יח”ל מתמטיקה

מטרת על: מענה ל”דוברי מתמטיקה” ברמת 5 יח”ל שלא נמצא עבורם מענה בקח”ל והגשה לבגרות דגם למידה: סינכרוני וא- סינכרוני  מבנה הלמידה: 2 ש”ש של למידה סינכרונית מחוץ [...]

מגמות

מטרת על: הרחבת אפשרויות הבחירה לתלמיד והגברת הפרסנוליזיצה אופן הלמידה: הלמידה משתנה במספר תחומים בהתאם למגמה שנלמדת: א.      יחס בין סנכרוני לא- סינכרוניר ב.      [...]

השכלה כללית

תנאי השתלבות מתחייב: מעקב אחר נוכחות  באחריות הקח”ל  על פי דיווח משוב שוטף של המורים ההיברידים מטרת על: הרחבת מיומנות הבחירה ועקרון הפרסונליזציה דגמי למידה: הקורס מתקיים [...]

מבוא למדעים

מטרת על: מתן מענה מקצועי לקחלי”ם לצורך מציאותי לבעיית היחידה המדעית דגמי למידה: דגשים לקחלי”ם בהם יותר מכיתה אחת:  2 מודלים לעבודה לבחירת הקח”ל: 1. כלל התלמידים לומדים [...]