הגשת מועמדות

הגשת מועמדות

היכנסו בבקשה לקטגוריה המתאימה ובדקו מהם המסמכים אותם אתם נדרשים לשלוח.
אי הגשת כל המסמכים הנדרש, לא תאפשר הכנת חוזה Iהעסקה.

את המסמכים שלחו למייל:
 Sarana@amit.org.il

מועמד ללא עבודה נוספת

מועמד עם עבודה נוספת

מועמד שעובד עם חשבונית

מועמדת ללא עבודה נוספת

מועמדת עם עבודה נוספת

מועמדת שעובדת עם חשבונית

הדרכות מוודל וסרטונים לפי סדר ממוספרים

https://youtu.be/kOUxzMgN2W4

https://youtu.be/dtT5o144cm8

https://youtu.be/L0Tq-nWxQ_s

https://youtu.be/p-6n0q68WGs

הגשת מועמדות

הגשת מועמדות

היכנסו בבקשה לקטגוריה המתאימה ובדקו מהם המסמכים אותם אתם נדרשים לשלוח.
אי הגשת כל המסמכים הנדרש, לא תאפשר הכנת חוזה Iהעסקה.

את המסמכים שלחו למייל:
 Sarana@amit.org.il

מועמד ללא עבודה נוספת

מועמד עם עבודה נוספת

מועמד שעובד עם חשבונית

מועמדת ללא עבודה נוספת

מועמדת עם עבודה נוספת

מועמדת שעובדת עם חשבונית