מגמות

מגמות תשפ”ד
מגמות תשפ”ד יפתחו באופן מדורג , אשר יאפשר לתלמיד, למנחה ולקח”ל, לבחון את מידת התאמתם של התלמידים ללמידה במגמה היברידית. ההזדמנות פתוחה לתלמידי כיתות ט’ וכיתות י’ בתשפ”ד.
בהצלחה!