מגמות

מגמות תשפ”ה
מגמות תשפ”ה יפתחו באופן מדורג , אשר יאפשר לתלמיד, למנחה ולקח”ל, לבחון את מידת התאמתם של התלמידים ללמידה במגמה היברידית.
ההזדמנות פתוחה לתלמידי כיתות ט’ וכיתות י’ בתשפ”ה.

בהצלחה!