חינוך תעבורתי

חינוך תעבורתי
המטרה של תוכנית הלימודים “חינוך תעבורתי” היא להעלות למודעותו של המשתמש בדרך התנהגות נאותה יותר, החינוך התעבורתי מיועד, בין היתר, להקנות כלי חשיבה שיאפשרו קבלת החלטות מושכלת. היתרון ההיברידי הוא למידה עתירת טכנולוגיה ומרובת משימות להגשה ולימוד עצמי

</p>

לשוןסיירת חידון התנ”ך