ישיבת נתיבות דרור

אקדמיה היברידית- ישיבת נתיבות דרור

האקדמיה ההיברידית שלנו, היא חלק טבעי בלמידה בקח”ל , שכן אין רק דרך אחת ללמוד.
הלמידה ההיברידית מאפשרת לרכוש מיומנויות שיכשירו אתכם לעצמאות, אחריות ויכולת התנהלות עצמאית כפי שהחיים מתנהלים.

כבר ידוע כי הלמידה היברידית היא הרבה יותר מלמידה מקוונת, אלא תפיסה המבקשת ליצור חוויית למידה מגוונת, איכותית, ומותאמת למיומנויות הנדרשות היום מכל לומד ולומדת.
אנו מבקשים לשלב את הלמידה ההיברידית, בתוך מקצועות הליבה, על מנת להרחיב את מגוון המיומנויות של  התלמידים ובהן- מיומנויות טכנולוגיות, אחריות אישית, התנהלות בעולם דיגיטלי, התגברות על אתגרים, התמדה, נחישות ועוד.

חטיבה

שכבת ט’ – ילמדו מתמטיקה ואנגלית לפי רמת יחידות בימי ו’.

 

תיכון