מצוינות

מטרת על מתן מענה לתלמידים מצוינים בתחומי המדעים והרוח דגם למידה סנכרוני וא-סנכרוני תנאי השתלבות מתחייב: מעקב אחר נוכחות  באחריות הקח”ל  על פי דיווח משוב שוטף של המורים [...]

 5 יח”ל מתמטיקה

מטרת על: מענה ל”דוברי מתמטיקה” ברמת 5 יח”ל שלא נמצא עבורם מענה בקח”ל והגשה לבגרות דגם למידה: סינכרוני וא- סינכרוני  מבנה הלמידה: 2 ש”ש של למידה סינכרונית מחוץ [...]