מבוא למדעים

מטרת על: מתן מענה מקצועי לקחלי”ם לצורך מציאותי לבעיית היחידה המדעית דגמי למידה: דגשים לקחלי”ם בהם יותר מכיתה אחת:  2 מודלים לעבודה לבחירת הקח”ל: 1. כלל התלמידים לומדים [...]