5 יח”ל מתמטיקה

מטרת על: מענה ל”דוברי מתמטיקה” ברמת 5 יח”ל שלא נמצא עבורם מענה בקח”ל והגשה לבגרות דגם למידה: סינכרוני וא- סינכרוני  מבנה הלמידה: 2 ש”ש של למידה סינכרונית מחוץ [...]