קורסי בחירה

מטרת על: הרחבת הבחירה לתלמידים – דפרנציאליות ופרסונאליזציה  דגם למידה מגוון רחב של קורסים סינכרונים וא- סינכרוניים  תנאי השתלבות מתחייב: מעקב אחר נוכחות  באחריות [...]

מדרשת תורת חיים ז-ט בנות 

הרעיון הגדול: הרחבת אפשרויות הבחירה ללימודי הקודש לתלמידות חטיבות הביניים מטרת על- הרחבת אפשרויות הלמידה למורות ותלמידות שצומחות יחד במרחבי תורת חיים  תנאי השתלבות מתחייב: מעקב אחר נוכחות  [...]