חיבורים בחברה הישראלית >

שבט אחים ואחיות

עשרות אלפי התלמידים מכל גווניה של החברה הישראלית, הפוקדים בכל יום את 110 מוסדות החינוך שלנו הפזורים ברחבי הארץ, הם ההוכחה שניתן לקיים בפועל שותפות, שיח וזיקה בין מגוון חלקי החברה הישראלית.

אנחנו ברשת אמי”ת מאמינים ופועלים מתוך הבנה כי רב המשותף על המבדיל, וכי ניתן ליצור מכנה משותף רחב המתבסס על מחויבות לחוסנה של מדינת ישראל וחיבור למורשת ישראל. קיום שיח משותף בין גווניה השונים של החברה הישראלית, מאפשר הפריה הדדית ולמידה זה מזה, אשר תורמים לכל שותפי השיח ולחוסנה של החברה..

במרוצת השנים פעלה רשת אמי”ת וממשיכה לפעול להרחבת מעגל בתי החינוך שלה למגזרים ולקהלים שונים-דתי, חילוני, חרדי ומסורתי, במטרה לאתר את נקודות החיבור וליצור שפה המאפשרת

תרבות של שיח, קירבה והפריה הדדית.

העובדה שתחת קורת גג אחת יושבים מנהלים ומנהלות ממגוון חלקי החברה הישראלית ומקיימים ביניהם שיח פתוח, תורמת גם היא להסרת המחיצות ומהווה במה להידברות ולהבנה.

תפיסת ערך “כלל ישראל” של הרשת מתבטאת גם בחתירה להעמקת החיבורים בתוך הקהילות החינוכיות עצמן, בין מרכיבי האוכלוסיה השונים הלומדים בכל בית חינוך. מול תהליך של התבדלות ויצירת תתי-מגזרים, אנחנו מתעקשים לפעול בכל יום ויום כדי ליזום חיבורים שיובילו להיכרות, ללמידה ולהתפתחות משותפת.

פורסם בתאריך: 30.10.2020