חיבורים בחברה הישראלית >

חינוך לערכים

ברשת אמי”ת אנו דוגלים בשילוב בין הציר הלימודי לבין הציר הערכי, ובחיזוק הקשר בין רכישת ידע רחב ומעמיק בתחומי הדעת לבין חינוך לערכים. בכל אחד מתחומי הדעת גלומים ערכים המזמנים שיח ערכי העשוי לסייע בגיבוש זהות אישית.

החינוך לערכים צריך להיות מוטמע בכל תחומי החיים – בקהילה החינוכית ומחוץ לה. ערכים אינם נלמדים אך ורק בשיעור או במסגרת מוגדרת, אדם סופג את ההתנהגויות סביבו וקולט את הערכים המניעים את ההתנהגויות. לכן, ההשפעה של דוגמה אישית וחוויה אישית גדולות עשרות מונים מהטפות וידע תיאורטי שאינו מגיע ליישום במציאות. העיסוק הקבוע בסוגיות ערכיות בכל תחומי הלמידה והעשייה הבית ספרית מעודד דיון בשאלות קיומיות מהותיות, מטפח חשיבה ביקורתית ותורם לפיתוח תפיסת עולם ערכית.

בירור ערכי המשולב בהרחבת הידע מחבר את התלמידים להיסטוריה ולתרבות של קבוצות השייכות שלהם, מסייע בעיצוב זהותם האישית, החברתית והתרבותית, מחזק את מודעותם החברתית ומכשיר אותם לאזרחות פעילה במדינה דמוקרטית.

“לחנך אדם אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו” (חוק החינוך הממלכתי תש”ס-2000)

לסיכום- החינוך לערכים יוצר “טוב משותף” אליו חותרים יחד כלל המשתתפים במלאכת החינוך, והוא הבסיס לחברה מתוקנת ויציבה.

פורסם בתאריך: 25.01.2021