חדשות וחדשנות בחינוך >

רשת אמית אל מול אתגרי החברה הישראלית בעת האחרונה

יוצאים למסע הקשבה- דעות שונות, עם אחד!
רשת אמית מקדמת חיבורים בחברה הישראלית

אנשי ונשות קהילת אמית, תלמידים, מורים, הורים ומנהלים,
זוהי העת של אנשי החינוך לעמוד בחזית ובגאון, ולקרוא קריאה ערכית נוכח האתגרים הגדולים.
מים מורכבים, כואבים ומטלטלים עוברים על החברה הישראלית ועל המדינה, אין זו העת לשבת בצד ולעצום עיניים. זוהי השעה של כל אדם וארגון לקום ולסייע במאמץ הפיוס הלאומי נוכח הלהבות המאיימות על הבית המשותף של כולנו, הדברים נכונים שבעתיים כשמדובר ברשת חינוך.

קריאתנו היא קריאה של מחויבות לכלל ישראל ומחויבות למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מדינת ישראל היא נס שקרה לעם היהודי. החובה הראשונה במעלה של כולנו היא לשמור על המדינה היחידה שיש לנו כיהודים. המדינה צריכה להמשיך ולהוות בית משגשג עבור כולנו- בשותפות, בהקשבה ובאמון. ההישג הגדול של הציונות הוא הצלחתה ללכד את השורות סביב רעיון משותף הגדול מסך חלקיו, ולאפשר גם למחנות שונים ומנוגדים לחבור יחד למשימה הגדולה של הקמת המדינה. הדבר לא היה מובן מאליו אז, ואינו מובן מאליו כיום. גם כעת חשוב להבהיר: השותפות והקולות של כלל המחנות והמגזרים הם הכרחיים, חשובים ותורמים. המגוון וההטרוגניות יוצרים אמנם חילוקי דעות ואף התנגשויות – אבל הם משאב ונכס מופלא למדינה ולעם. אסור שהדעות השונות שלנו יהפכו לחרב פיפיות, כזו שתשסע אותנו ותפורר אותנו מבפנים. בימים אלה בהם אויבנו מרימים ראש ומאיימים על עצם קיומנו כאן – השותפות והאחדות שלנו חשובים שבעתיים. כולנו חותרים יחד בסירה אחת, וזו לא סיסמה!

מהות תפקידה של רשת חינוך בעת הזו הוא לחבר. החיבורים הם ערכי הליבה של הרשת כבר שנים. מנקודת מבטנו האיום מספר אחת על מדינת ישראל הוא הקרע והפילוג מבית. כעת הגיעה השעה להניף את דגל החיבורים בחברה הישראלית. חיבורים עמוקים, כאלו שאינם מגיעים מתוך טשטוש עמדות וזהויות, להיפך, חיבורים מתוך הכרה בשוני והקשבה עמוקה איש לאחיו. אין דרך אחרת לחבר בעומק, כי חיבור אמיתי יכול להגיע רק במקום בו זהותו ועמדתו של כל אחד ואחת נוכחת, נאמרת ונשמעת. חיבור אשר מביא לידי ביטוי את השותפות הגדולה והמגוון המבורך.

נוכח השעה הגדולה,

המטרה הגדולה שלנו היא לאמן את הלבבות והאוזניים של תלמידינו להקשבה, אשר תחזיר את האמון של קבוצה ברעותה.

אנו קוראים לקהילות שלנו לקום ולצאת ל’מסע הקשבה אמיתי’.

מסע אשר מזמין שיח כנה, אשר הפעולה המרכזית בו היא הקשבה ולא שכנוע. אחת הסכנות בשיח המתנהל כרגע בחברה הישראלית, היא היעדר שיח אמיתי, היעדר הקשבה אמיתית. הדברים מגיעים עד כדי – “וַיִּשְׂנְאוּ אֹתוֹ וְלֹא יָכְלוּ דַּבְּרוֹ לְשָׁלֹום”, כפי שמסופר בסיפור הקשה על יוסף ואחיו.

יש לעודד שיח, להגביר מודעות ואכפתיות ולתווך לתלמידים את המתרחש. להעביר את השיח מהרשתות החברתיות לכיתה.

אמון אשר מביא לייחוס כוונות טובות, גם לאלו החושבים הפוך ממני. זה הבסיס לבית משותף. למחלוקת שסופה להתקיים- ייחוס כוונות טובות ואמון משותף.

זהו מסע ההקשבה אשר כל אחד ואחת מסוגל להקשיב הקשבה עמוקה לכאבים, לפחדים, לחלומות ולעמדות של האחר, ולהבין כי גם אם אנו חלוקים לחלוטין על המסקנות והדרך, הרי שכוונת הצד השני הינה טובה וכנה, ובעומק כוונתו הוא רוצה את טובת המדינה כלפי כולנו כבית משותף.

ומכאן שאנחנו לא מוכנים לוותר על אף צד או לבטל את עמדתו. מעמדת הקשבה זו ניתן להמשיך ולחלוק, אך מתוך כבוד ואמון – אמון בכאב, אמון בצרכים העמוקים ואמון בכנות הכוונות הטובות. כך יוצרים שותפות. זו דרכנו בִּפְנִים הרשת וזו דרכנו בחברה הישראלית.

קהילת אמית כולה מבקשת לחזור ולהצהיר:

אין לנו ארץ אחרת, אין לנו עם אחר, אין לנו מדינה אחרת!

 

פורסם בתאריך: 01.03.2023