הערכה >

הערכה ברשת: היחס לתרומת הקח”ל לזהות וערכים, ולמידה היברידית

תחום ההערכה של רשת אמית, בודק וסוקר כל שבוע נושאים שונים. מזמינים אתכם לחקור וללמוד את הנושאים

תרומת הקח”ל לזהות וערכים
86% מדווחים שחשוב להם לשרת בצבא או בשירות לאומי (87% בשנה שעברה)
46% מדווחים ששיעורי החינוך תורמים מאוד (50%)
40% מדווחים שהקח”ל מחזק את הרגשת השייכות והאהבה למדינה (42%)
39% מדווחים שהתנהגותם השתנתה לטובה לפחות בדבר אחד, בגלל העיסוק בערכים ומוסר (47%)

היחס לקיום מצוות (לא נשאל בקח”לים חילוניים)
78% מדווחים שימשיכו לקיים מצוות גם לאחר סיום הלימודים (75% בשנה שעברה)
63% מדווחים שמה שלומדים בתחום הדתי חשוב להם (57%)
58% מדווחים שמגיעים לתפילה מרצונם (57%)

למידה היברידית
לתלמידים חשוב במיוחד ללמוד בקח”ל מתמטיקה (64%) ואנגלית (40%) – שני המקצועות שנמצאו בעבר כחשובים ביותר עבורם

פורסם בתאריך: 21.02.2021