הערכה

  • במהלך שנת הלימודים תשפ”ג השתתפו כ-14 אלף תלמידים ותלמידות מבתי הספר של רשת אמית במילוי שאלוני התלמידים.
  • התשובות שנתקבלו מעידות על שביעות רצון גבוהה מהאקלים הבית ספרי כאשר מעל 70% מהתלמידים דיווחו שיש להם חברים טובים בבית הספר, ומעל למחציתם ציינו שבאופן כללי טוב להם מאוד בבית הספר.
  •  גם בתחום הלימודי ניכרת מוטיבציה גבוהה להישגיות ולמידה – 80% מהתלמידים סיפרו שיש להם מוטיבציה רבה להצליח בלימודים.
  • מחצית מהתלמידים דיווחו כי במהלך השנה גברה אצלם המודעות לנקודות החוזק והחולשה שלהם בלימודים, דבר המעיד על שיפור במיומנות של לומד עצמאי.

למילוי שאלוני התלמידים לשנת תשפ”ד  לחצו כאן

 

הערכה הערכה ברשת – שייכות והשפעת הסגר השלישי

תחום ההערכה של רשת אמית, בודק וסוקר כל שבוע נושאים שונים.
מזמינים אתכם לחקור וללמוד את הנושאים