ראש ישיבת מרכז הרב שיבח את אהבת תורה בישיבת אמית באר שבע
ישיבת אמית באר שבע ע”ש דייזי ברמן
ישיבה תיכונית
כתובת
מבצע יואב 5 ת.ד 3174 , באר שבע
טלפון
פקס
086421648
דוא"ל