מקיף אמית באר שבע – מצטיין משרד החינוך
מקיף דתי אמית באר שבע ע”ש ווסרמן
על יסודי ממ"ד
כתובת
רח' יהודה הלוי 95 שכ' ד' באר-שבע ת.ד. 798
טלפון
פקס
086414403
דוא"ל