מדעי טכנולוגי אמית כפר בתיה ע”ש גוון שטראוס, רעננה
על יסודי שש שנתי ממ"ד- בנים
כתובת
רח' ירושלים 1 43501 ת.ד. 17, רעננה
טלפון
פקס
09-7700335