כפר הנוער אמית בית חג”י
כפר נוער
כתובת
בית חג"י ד.נ הר חברון , 9043000
טלפון
פקס
02-9964232