התיכון למנהיגות אמית צפת
מרכז טכנולוגי ממלכתי
כתובת
גני הדר 1 צפת
טלפון