אמית על יסודי חבל יבנה
על יסודי ממ"ד
כתובת
קבוצת יבנה
טלפון
פקס
088548328