אמית חברה ומשפט, כפר בתיה, ע”ש גוון שטראוס
על יסודי שש שנתי ממ"ד- בנים
כתובת
רח' ירושלים 1 43501 ת.ד. 17, רעננה
טלפון
פקס
09-7700347
דוא"ל