מצוינות

מטרת על מתן מענה לתלמידים מצוינים בתחומי המדעים והרוח דגם למידה סנכרוני וא-סנכרוני תנאי השתלבות מתחייב: מעקב אחר נוכחות  באחריות הקח”ל  על פי דיווח משוב שוטף של המורים [...]

מגמות

מטרת על: הרחבת אפשרויות הבחירה לתלמיד והגברת הפרסנוליזיצה אופן הלמידה: הלמידה משתנה במספר תחומים בהתאם למגמה שנלמדת: א.      יחס בין סנכרוני לא- סינכרוניר ב.      [...]