קורסי בחירה

מטרת על: הרחבת הבחירה לתלמידים – דפרנציאליות ופרסונאליזציה 

דגם למידה
מגוון רחב של קורסים סינכרונים וא- סינכרוניים 

תנאי השתלבות מתחייב: מעקב אחר נוכחות  באחריות הקח”ל  על פי דיווח משוב שוטף של המורים ההיברידים

מבנה הלמידה
הלימודים מתקיימים כחלק מהלמידה בבית הספר, בשעות הלימודים או מחוץ לשעות הלמידה מוערכת במשוב מילולי ובציון הנכנס לתעודת התלמיד.
המלצתנו- לשלב בתוך שעות הלימודים. 
אם מתקיים ביום שישי- רק ובתנאי כחלק מיום לימודים. (פתיחה וסגירת היום ע”י  צוות בית ספר) 

אחריות הקח”ל
במידה ולומדים בקח”ל:
מחשב אישי, כולל אוזניות לכל תלמיד
סביבת לימוד מסודרת ואינטרנט יציב
ב-3 מפגשים ראשונים איש צוות למתן מענה טכני
מעקב אחר נוכחות  באחריות בית הספר על פי דיווח משוב שוטף של המורים ההיברידים

 

מגמות