חטיבת ביניים, ז'-ט'

הרעיון הגדול: מיומנויות היברידיות כחלק מהסתגלות לדרכי הלמידה בעולם משתנה החל מגיל התיכון ועד השתלבות בשוק העבודה

תנאי השתלבות מתחייב: מעקב אחר נוכחות  באחריות הקח”ל  על פי דיווח משוב שוטף של המורים ההיברידים