השכלה כללית

תנאי השתלבות מתחייב: מעקב אחר נוכחות  באחריות הקח”ל  על פי דיווח משוב שוטף של המורים ההיברידים

מטרת על: הרחבת מיומנות הבחירה ועקרון הפרסונליזציה

דגמי למידה:

  1. הקורס מתקיים בתוך שעות המערכת בשילוב מדורג של למידה א-סינכרונית
  2. הקורס מתקיים מחוץ לשעות המערכת בשילוב מדורג של למידה א-סינכרונית
  3. קורס א-סינכרוני מלא רק על פי המלצת מוביל היברידי/ פדגוגי או סגן הלמידה
  4. קורס משולב היברידי – למידה מקוונת ולמידה בתוך הקח”ל במינונים המותאמים לתלמידים.

מבנה הלמידה:
מבנה גמיש ומשתנה. מותאם פרסונלית למנחה, לתלמיד ולקח”ל.

הערה:
קורסי השכלה כללית הם קורסים קצרי טווח ודורשים רצף למידה.

מועדים: יש לעקוב בלוח גאנט

 

אחריות הקח”ל:
במידה ולומדים בקח”ל:
מחשב אישי, כולל אוזניות לכל תלמיד
סביבת לימוד מסודרת ואינטרנט יציב
אפשרות לשימוש בתוכן דיגיטלי שיפורסם בקרוב
ב-3 מפגשים ראשונים איש צוות למתן מענה טכני
הוצאת אישור חדר מצב לסיור הלימודי והוצאת מורה מלווה. אישור טיולים ניתן להוריד מהאתר ההיברידי