לשאלה מהי היברידיות תשובות רבות. אולם לשאלה מהי היברידיות ברשת אמית תשובה אחת !
חיים, עבודה ולמידה בסביבות שונות ומשתנות.

לאחר שנה של חקר ולמידה ברור יותר מתמיד כי הלמידה היברידית היא הרבה יותר מהעברת הלמידה ללמידה מקוונת, אלא תפיסה המבקשת ליצור חוויית למידה מגוונת, איכותית, ומותאמת למיומנויות הנדרשות היום מכל לומד ולומדת.
כל התוכניות המוצעות הן תולדה של שיח, הקשבה, בירור צרכים והרבה מאוד חלומו, מתוך רצון לייצר משמעות, שותפות, נראות ושייכות.
הגוגיה ההיברידית פועלת בהלימה לערכי הרשת. במטרה משותפת להעניק ידע וערכים להצלחה בעולם משתנה.
לחוויה ההיברידית שותפים המורים של רשת אמי”ת אשר חווים צמיחה התפתחות אישית ומקצועית.

מוזמנים ליצור עמנו קשר,
דינה ושני
מנהלות הגוגיה ההיברידית.

דינה הנדלר
054-3053235

שני קרן
050-9643304

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt