מנחה ההשתלמות:   
טל קפלן
, מנהל ומייסד “נקודת מפגש“, מורה ורכז חברתי בתיכון ומחנך למיניות ויחסים מיטיבים במגוון רחב של מסגרות.
טל קפלן

מבנה ההשתלמות:

ההשתלמות מורכבת מ-10  מפגשים, 9 מפגשים בני שעתיים ויום מרוכז (6 שעות).
כלל המפגשים יועברו באוריינטציה מחוברת לשטח, מתוך כוונה לתת כמה שיותר מיומנויות הקשורות בזיהוי התנהגויות וחידוד יכולת התגובה אליהן באופן מיטיב ורלוונטי ככל הניתן.

מבנה המפגשים:(המפגשים מקוונים)
לוח זמנים

*התכנים ניתנים לשינוי ועדכון בהתאם לצרכי המסגרת.


    בחרו קורס