בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי בשיח על מיניות.
אל מול ההתמודדויות, הצפת המידע והאתגרים שהמדיה והרשתות החברתיות מזמנות, בלתי נמנע שכאנשי חינוך נדרש לעסוק בתחום זה, להעניק חינוך ערכי ולהוות כתובת מיטיבה לתלמידים.
בהשתלמות נבחן את עמדותינו, נרכוש ידע מקצועי ומעמיק ונאסוף כלים פרקטיים לעשייה חינוכית. מפגשי ההשתלמות כוללים הרצאות של מגוון אנשי מקצוע ושיח קבוצתי.

מרכזת ההשתלמות:
תהילה סרי

מבנה ההשתלמות:
8 מפגשים * 3 שעות בזום
מפגש פרונטלי 6 שעות – 10-15 בחנוכה, (מיקום יקבע בהמשך)
סה”כ 30 ש”ש אקדמאיות

מבנה המפגשים – (19:45-22:00)
19:45-21:00 : פתיחה + הרצאה
21:00-21:10 : הפסקה
21:10-22:00 – עיבוד

חובת נוכחות ומצלמה פתוחה!


    בחרו קורס

    מדעים