מטרות התכנית:

 • שילוב משימות אורייניות, משימות פתוחות ומשימות מעוררת קונפליקט קוגניטיבי 
 • פיתוח חשיבה מתמטית ברמה גבוהה באמצעות משימות מפתחות חשיבה לוגית 
 • טיפוח מיומנויות המאה ה- 21: 
  • קוגניטיביות: גמישות מחשבתית, יצירתיות, ויסות עצמי 
  • חברתיות: שיתופיות, תמיכה הדדית 
  • רגשיות: מוטיבציה, עניין

דרישות ההשתתפות:

 • 60 שעות בקהילות אזוריות: 
  • 20 שעות מפגשי פא”פ
  • 20 שעות מפגשים מקוונים כולל שעות יעוץ אישי
  • 20 שעות למידה א-סינכרונית: ניתוח רפלקטיבי ודיווח של יישום משימות. 
 • עבודת סיכום – ניתוח ויצירת משימות                                                            

לפרטים נוספים: יפה  058-412-0169