מפגשי למידה מקוונים – אסינכרוניים בהנחיית ד”ר דבורי אברמוביץ בנושאים הבאים:

   • מלחמת הכינורות – אתגרים והזדמנויות בכלי AI
   • אוריינות מלאכותית – פרומפטים וצ’טבוטים
   • דיפרנציאליות בלמידה – AI כעוזר הוראה
   • מיומנויות בינאישיות – אדם ומכונה
   • בינה ויזואלית
   • יצירתיות ב AI
   • מיומנויות חשיבה מסדר גבוה – חכמה, בינה ודעת
   • הערכה ומדידה בכלי AI
   • משוב ורפלקציה  – בינת הלב
   • אתיקה בכלי בינה מלאכותית

   ניתן להירשם להשתלמות מלאה שכוללת מטלת סיכום ומקנה גמול 30 ש”ש או להירשם כלומד חופשי ללא גמול ולא מטלה מסכמת.