תוכנית דיגיטלית, אסינכרונית המיועדת לכלל אנשי החינוך ברשת אמית.
הרשמה להשתלמות מקנה “כסא” סמסטריאלי (30 ש”ש) ללימוד אנגלית. 

  • המערכת מאפשרת למידה מלאה הכוללת מבחן רמה, התאמה אוטומטית של חומרים והקצאתם ללומד, מבחני הישגים שוטפים, ותרגול.
  • המערכת מאפשרת גמישות מירבית לקביעה כל סוג של למידה מהבית, ממחשב, מהנייד (+ מיקרופון + אוזניות).
  • לכל משתלם תכנית למידה אישית לפי רמתו ובהתאם לתוכן שהותאם לו.