בהובלת: מודי כהן, אמית עמיחי, רחובות , נחמה וינגרטן-מינץ, אולפנת אמית נגה, בית-שמש “חלונות חדרי כיתה תמיד פונים אל העתיד, ואנחנו חשבנו לתומנו שזה הנוף שראינו מן החלון”  (יהודה [...]