חטיבת ביניים, ז'-ט'

הרעיון הגדול: מיומנויות היברידיות כחלק מהסתגלות לדרכי הלמידה בעולם משתנה החל מגיל התיכון ועד השתלבות בשוק העבודה

תנאי השתלבות מתחייב: מעקב אחר נוכחות  באחריות הקח”ל  על פי דיווח משוב שוטף של המורים ההיברידים

תיכון, י-יב

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt